ku masezerano yo gucukura ubutare I Musongati (nickel) no ku ndege y’umukuru w’i